YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE NEDEN ÇOK ÖDEYESİNİZ?

YOL AYNI YÖNTEM AYNI. AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ SÜRÜN.

(0 212) 572 86 77   bilgi@yabancilar.com.tr
EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ
DADILIK / ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE ÇOK PARA ÖDEMEYİN

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE ÇOK PARA ÖDEMEYİN

YOL AYNI YÖNTEM AYNI.
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE AZ ÜCRET ÖDEYİN. SİZLERE UYGUN FİYATLARIMIZI ÖĞRENMEK İÇİN BİZİ ARAYABİLİR,
ANA SAYFAMIZDAN ÖZEL KAMPANYALARIMIZI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

(anasayfa için tıklayınız)

0212

572 86 77

 
YOL AYNI, YÖNTEM AYNI. YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE AZ ÜCRET ÖDEYİN. SİZLERE ÖZEL FİYATLARIMIZI ÖĞRENMEK İÇİN BİZİ ARAYABİLİR, ANA SAYFAMIZDAN ÖZEL KAMPANYALARIMIZI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ : SÜRELİ
YOL AYNI, YÖNTEM AYNI!!! NEDEN DAHA ÇOK ÖDEYESİNİZ? ARAYIN AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ ÇIKARIN. YOL AYNI, YÖNTEM AYNI...

Süreli Yabancılar Çalışma İzni, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde Yabancılar Çalışma İzni konusunda aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle süreli Yabancılar Çalışma İzni verilecektir.

 

Bakanlık, süreli yabancılar çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya Yabancılar Çalışma İznini daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını yabancılar çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir (Uygulama Yönt. m.26).

Bir yıllık Yabancılar Çalışma İzni ile kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere yabancılar çalışma izni süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Yabancılar Çalışma İzni ile üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında yabancılar çalışma izni ile çalışmak üzere yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir (Uygulama Yönt. m.27). 

Türkiye’ye yabancılar çalışma izni ile çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla yabancılar çalışma iznini düzenleyen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli yabancılar çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.28).

       YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ:  SÜRESİZ

Türkiye’nin taraf olduğu yabancılar çalışma izni ile ilgili  ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” yabancılar çalışma izni ile kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın yabancılar çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.31).

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge yabancılar çalışma iznine ilişkin diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m. 32).

Yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri  yabancılar çalışma izni müracaatlarında ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.33).

Yabancının toplam “altı yıllık” yabancılar çalışma izni ile kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge yabancılar çalışma izni ile ilgili diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt.m.34). Süresiz yabancılar çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, yabancılar çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz yabancılar çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, yabancılar çalışma izni üzerinde gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.35).

 

Yabancılar çalışma izni müracaatı kapsamında Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile yabancılar çalışma izni verilebilir.

 

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde yabancılar çalışma izni ile ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Yabancılar çalışma izni ile Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge yabancılar çalışma izni ile ilgili diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m.35, 37).

 

Yabancılar çalışma izni müracaatlarında Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri yabancılar çalışma izni müracaatlarında ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.38).Bağımsız yabancılar Çalışma İzni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız yabancılar çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız yabancılar çalışma izni ne istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiş olan yabancılar çalışma izni üzerinde gereken işlemlerin yapılması için bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.39).

Bağımsız yabancılar çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, yabancılar çalışma izni ile ilgili diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Yabancılar Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız yabancılar çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.40, 41, 42).

 

   YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ : İSTİSNAİ HALLER

 Türkiye’nin yabancılar çalışma izni ile ilgili taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla,  yabancılar çalışma izni ile ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilebilir.

Sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilenler; 

1. Türk vatandaşı ile evli olanların yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile evli olan eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; yabancılar çalışma izni hükümlerindeki ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak “istisnai yabancılar çalışma izni” isteyebilirler. Ancak, evli kalma süresi “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), yabancılar çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

2. Yerleşmiş sayılan yabancıların yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların yabancılar çalışma izni, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet izinleri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.

3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocuklarının yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının yabancılar çalışma izni de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai yabancılar çalışma izni olarak verilebilir.

4. Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yabancılar çalışma izni; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanların yabancılar çalışma izni; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanların yabancılar çalışma izni; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile yabancılar çalışma izni konusunda karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai yabancılar çalışma izni olarak verilebilir.

9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenlerin yabancılar çalışma izni; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “bir ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “dört ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

10. Kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların yabancılar çalışma izni; Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu konulardaki yabancılar çalışma izni başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

Görüleceği üzere oldukça fazla ayrıntıya sahip olan yabancılar çalışma izninde bir uzmanla çalışmak yararlı olacaktır. Aksi takdirde yabancılar çalışma izni müracaatınız rededilebilecektir. Yabancılar çalışma izni reddedilen bir yabancı kanun gereği bir yıl boyunca tekrar yabancılar çalışma izni için müracaatta bulunamaz.

SİZLERE UYGUN FİYATLARIMIZI ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ

0212

542 1 999

KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

YASAL UYARI
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!
e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.