YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE NEDEN ÇOK ÖDEYESİNİZ?

YOL AYNI YÖNTEM AYNI. AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ SÜRÜN.

(0 212) 572 86 77   bilgi@yabancilar.com.tr
EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ
DADILIK / ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA iZNİ SÜRE UZATMA

Yabancılar Çalışma İzni Süre uzatımı:

 

 Yabancılar Çalışma İzni Süre uzatımı müracaatlarında mevcut yabancılar çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. 
Süresi sona ermiş bir yabancılar çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.
Yabancılar Çalışma İzni belgesi aslı: Süre uzatımı müracaatlarında alınmış bulunan Yabancılar Çalışma izni belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.
Vergi Borcu: Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur.

 

YMM Tasdiki:

 Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir).

 

Bilanço ve K/Z tablosu:

Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. 

Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.

 

Yabancılar Çalışma İzni Adres Değişikliği:

Yabancılar Çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenlik veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesinin ekinde;

a) Halen geçerli olan son yabancılar çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,
b) Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,
c) Halen geçerli olan Yabancılar Çalışma İzni belgesinin bir örneği ibraz edilecektir.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

YASAL UYARI
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!
e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.