YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE NEDEN ÇOK ÖDEYESİNİZ?

YOL AYNI YÖNTEM AYNI. AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ SÜRÜN.

(0 212) 572 86 77   bilgi@yabancilar.com.tr
EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ
DADILIK / ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA İZNİ

BİLİNMESİ GEREKEN BAZI YASA MADDELERİ


BUROMARK’in hizmet kriteri Türkiye’de Yabancı personel çalışma izni alınabilmesi için, firma ve yabancıya doğru ve zamanında bilgi vermek, doğru ve zamanında işlemleri başlatmak, izin kullanım aşamasında süreçleri izleyerek firma ve yabancıyı bilgilendirmek, yabancı kendi ülkesine dönmek istediğinde ilgili tüm resmi kurumlarda gereken işlemleri sonlandırmaktır. 

YASA HAKKINDA İLGİLİ BİLGİLER:


Yabancıların çalışma izinleri hakkındaki 4817 Sayılı Kanuna dayanarak Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir.


ÇALIŞMA İZNİNİN SINIRLANDIRILMASI

Madde 11- Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri,


İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde,

Belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir.

İZİNLERİN VERİLMESİ VEYA UZATILMASI


Madde 12- Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. 
Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. 
Ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur. 
Türkiye’de oturum amaçlı en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve süresi dolmamış olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

İLGİLİ MERCİLERDEN GÖRÜŞ ALINMASI


Madde 13- Yabancılara, bu Kanunla getirilen koşullara bağlı olarak çalışabilecekleri meslek, sanat veya işlerle ilgili çalışma izinleri, ilgili mercilerin mesleki yeterlilik dahil görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça verilir.
Diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklıdır.


Yorumlar - Yorum Yaz
KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

YASAL UYARI
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!
e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.