YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE NEDEN ÇOK ÖDEYESİNİZ?

YOL AYNI YÖNTEM AYNI. AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ SÜRÜN.

(0 212) 572 86 77   bilgi@yabancilar.com.tr
EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ
DADILIK / ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞMA İZNİ

1 YILLIK FİRMA - ŞİRKET YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

ÜLKE AYRIMI OLMADAN TÜM YABANCILARIN 5 YILA KADAR UZATMALI FİRMA - ŞİRKET YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİ SİZİN İÇİN ALIYORUZ. HEM DE DAHA AZ ÖDÜYORSUNUZ.
FİRMA  VE ŞİRKETLER İÇİN  YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
FİRMA VEYA ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIRILACAK YABANCILAR İÇİN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

2.Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin  en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak  Kuruluşun Son yıla ait, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi  onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan vakıflar ve Dernekler ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, faaliyet durumlarını gösterir ilgili mercilerinden alınmış belge 

6. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) işi yüklendiklerini tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluştan alacakları  onaylı belge 

7. Yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair onaylı ücret bordrosu   

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına  noter onaylı başvuruyu yapma vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 


1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de  müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli (öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere) ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.
2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının daimi ikamet ettiği veya yurt dışında uyruğunda bulunduğu   ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine şirket ortaklığını gösterir belge ibrazıveya iş sözleşmesi  ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması gerekmektedir.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  pasaport sureti  (Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim  onaylı olmalı)
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  (Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim  onaylı
5-Yabancılar çalışma iznini Mesleki hizmetler kapsamında  talep eden yabancının yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde, belirtilen belgelere ek olarak, “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olmalı)

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Konumundaki Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

2. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi 

3. Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklik bulunması durumunda istenir)

4. Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi(Değişiklik bulunması durumunda istenir)

5.Yabancı çalıştıracak İşyerinin Yabancılar çalışma izni kapsamında vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına  başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirkete verilmiş noter onaylı vekâletname

7.Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından,    Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, on-line olarak kontrol edilmektedir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler:

 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının pasaport sureti  (Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim onaylı olmalıdır)
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  
4.6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak yabancılar çalışma izni verilen yabancıların, alması gereken geçici üyelik belgesi  

KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

YASAL UYARI
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!
e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.