YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNE NEDEN ÇOK ÖDEYESİNİZ?

YOL AYNI YÖNTEM AYNI. AZ ÖDEMENİN KEYFİNİ SÜRÜN.

(0 212) 572 86 77   bilgi@yabancilar.com.tr
EV HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİ
DADILIK / ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ
ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞMA İZNİ

1 YILLIK EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

ÜLKE AYRIMI OLMADAN TÜM YABANCILARIN 5 YILA KADAR UZATMALI EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA  İZNİNİ SİZİN İÇİN ALIYORUZ. HEM DE DAHA AZ ÖDÜYORSUNUZ.

1 YILLIK  EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 

5 YILA KADAR UZATILABİLEN EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİZİ KOLAYCA ALIYORUZ. HEM DE DAHA AZ ÜCRETLE


EĞLENCE SEKTÖRÜ İÇİN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2. Eğlence SektörüYabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun ortaklık yapısını ve en son sermaye gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin  vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı son yıla ait,  kâr/zarar tablosu ve  bilançosu

5.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

 6. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirkete noter onaylı vekâletname 


 Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1-  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi  (Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariçtir)  olmayanlar için www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2-  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının daimi ikamet ettiği veya yurt dışında uyruğunda bulunduğu  ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine şirket ortaklığını gösterir belge veya  iş sözleşmesi  ibrazı ile çalışma izni vize başvurusu yapması zorunludur.

3- Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim onaylı pasaport sureti 

4-  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim onaylı geçici mezuniyet belgesi veya diploma sureti, 

5- Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim onaylı bonservis. (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) 

6. Hem yabancının dilinde hem de Türkçe düzenlenen iş sözleşmesi, 
Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma iznine ilişkin İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Gereklidir.
a. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt, 
b. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhütname
c. İşyeri Vergi No
d. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

 Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 


1.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun, Değişiklik bulunması durumunda, en son ortaklık yapısını VE sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için Değişiklik bulunması durumunda, , Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış yatırım ve işletme  belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu yoktur yazısı 


6.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına  uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, 


 Eğlence Sektörü Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1.  Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi resmi makamlarca veya yeminli mütercim onaylı pasaport sureti 

2. Eğlence Sektörü Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 

3.  Eğlence Sektörü yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

YASAL UYARI
E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!
e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.